Ikviena profesija daudz prasa no cilvēka. Un katra panākuma priekšnoteikums ir zināma godkāres deva. Šis psiholoģiskais tests jums atklās, kāda ir jūsu attieksme pret darbu - vai tas patiešām ir jums piemērots vai arī jums nepieciešams meklēt ko jaunu.

Vispirms izlasiet visus jautājumus un atzīmējiet to atbildes variantu, kurš jums ir visatbilstošākais (katram jautājumam ir iespējama tikai viena atbilde). Izpildot šos testus, ļoti svarīgi ir godīgi atbildēt uz jautājumiem par sevi.

 1. Salīdzinājumā ar kolēģēm
  man līdzīgam darbam vienmēr nepieciešams vairāk laika un klusuma
  es parasti strādāju ātrāk
  es strādāju tikpat rūpīgi un ātri
  es strādāju kārtīgāk, bet līdz ar to lēnāk
 2. Man darbā visvairāk patīk
  organizēt (plānot tikšanās, organizēt pārrunas, sagatavot dokumentāciju)
  darīt to, ko esmu savā specialitātē mācījusies
  nodarboties ar grāmatvedību un norēķiniem, kārtot arhīvu
 3. Darbadienu uzskatu par veiksmīgu, ja vakarā redzu to, ko pa dienu esmu padarījusi.
  Pareizi
  Nepareizi
 4. Es uzskatu, ka tikai vienam no komandas var būt labākās idejas.
  Pareizi
  Nepareizi
 5. Kad darbadiena galā,
  es uzreiz aizmirstu par darbu, atslābinos un par firmu vairs nedomāju
  bieži vien vēl domāju par to, kas dienas laikā norisinājies
  neatrisinātas darba problēmas  joprojām nedod man mieru
  es labprāt pārrunāju ar citiem jautājumus, kas skar manu darbu, un   uzklausu   viņu darba pieredzi
 6. Darba laikā vajadzētu
  koncentrēties uz savu pienākumu veikšanu
  noteikti ievākt informāciju par to, kas notiek citās nodaļās
  iespējami vairāk interesēties par visu, kas svarīgs firmai
 7. Darbs, kuru es pašlaik strādāju,
  man sagādā milzīgu prieku un prasa visus manus spē­kus
  pietver arī daudz ko tādu, kas man nepatīk
  galvenokārt dod iespēju nopelnīt naudu
 8. Ja darbā ir saspringta situācija,
  saņemos un mierīgi turpinu strādāt
  mēģinu pārspriest ar pārējiem darbiniekiem, kā uzlabot radušos situāciju
  ātri kļūstu nervoza, un tas iespaido arī mana darba kvalitāti
  es ņemu iniciatīvu savās rokās un dodu citiem padomus, kas viņiem jādara
 9. Ja darba ir vairāk, nekā iespējams padarīt vienā dienā,
  es strādāju, cik varu, izpildot vienu darbu pēc otra
  pati nosaku kas ir svarīgāks,; un to arī paveicu
  pajautāju priekšniekam, kurši darbs ir svarīgāks un kurš var pagaidīt
  vispirms paveicu to, kas man patīk, bet neinteresantāko darbu atstāju vēlākam laikam
 10. Ja citi mani kritizē,
  es kļūstu nedroša un jūtos personiski aizskarta
  par to neuztraucos - kļūdas var gadīties katram
  es viņus nelabprāt uzklausu un viņu argumentus apstrīdu
  mēģinu mācīties no savāra kļūdām
 11. Diskusija par darba problēmām man ir pilnīgi citi uzskati nekā kolēģiem.
  Pats par sevi saprotams, es pasaku savas domas arī tad ja tās nesakrīt ar pārējo uzskatiem.
  Es atturos izteikties, jo uz­skatu, ka nav nekādas jēgas runāt.
  Es jūtos nedroši, bet tik un tā pasaku, ko domāju.
 12. Mani kolēģi spēj vieglāk gūt panākumus nekā es.
  Pareizi
  Nepareizi
 13. Es vienmēr atklāti pasaku, kas min nepatīk, Kaut arī līdz ar to zaudēju popularitāti.
  Pareizi
  Nepareizi
 14. Es lūdzu priekšniekam algas pielikumu, bet viņš to kategoriski noraida.
  Neapmierināta un nomākta padodos.
  Es sadusmojos un meklējujaunu darbavietu.
  es neatkāpjos un nolemju pēc kāda laika atkal runāt par to pašu.
 15. Ja man jāpieņem kāds lēmums,
  es to varu izdarīt ar grūtībām
  rūpīgi izsveru visus par un pret, un tam man nepieciešams zināms laiks
  bieži to daru spontāni
  vispirms pajautāju padomu citiem
 16. Kolektīvā kolēģi augstu vērtē manas domas.
  Pareizi
  Nepareizi
 17. Kad darbā rodas problēmas, kolēģi reti kad prasa manu padomu.
  Pareizi
  Nepareizi
 18. Es diezgan bieži organizēju kolektīvam dažādus pasākumus.
  Pareizi
  Nepareizi
 19. Es spēju citus aizraut ar darbu arī tad, ja tas nav interesants.
  Pareizi
  Nepareizi
 20. Ja man kāda kolēģa izturēšanās šķiet nepieņemama, es viņam to pasaku.
  Pareizi
  Nepareizi
 21. Man bieži sagādā grūtības citiem kaut ko izskaidrot.
  Pareizi
  Nepareizi
 22. Ja es būtu šefs, es nekādā gadījumā
  nepieņemtu lēmumus, pirms nebūtu runājusi ar firmas darbiniekiem
  neļautu visam notikt pašplūsmā, bet gan dotu skaidrus norādījumus
  negribētu visu paveikt viena pati
  pastāvīgi nekontrolētu līdzstrādnieku darbu
 23. Kāds jauns kolēģis iesniedz priekšlikumu organizēt darbu pavisam citādi.
  Es viņam nepiekritu, jo metodi, kura ir izrādījusies laba, nevajadzētu tik vienkārši mainīt.
  Es to katrā ziņā atbalstu, jo atzīstu jaunievedumus.
  Es mierīgi un pēc iespējas pamatīgāk pārrunāju ar jauno kolēģi, ko viņš konkrēti vēlas mainīt.
 24. Vislabprātāk un ar vislielākajiem panākumiem es strādāju viena.
  Pareizi
  Nepareizi
 25. Pārrunas kolektīvā prasa ilgu laiku, līdz tiek sasniegts rezultāts.
  Es katrā ziņā piedalos, jo pārrunas kolektīvā ir ļoti svarīgas un absolūti nepieciešamas.
  Es nepiedalos, jo bezgalīgās "sēdēšanas" man krīt uz nerviem.
  Es pastāvu uz to, ka visiem dalībniekiem nākamreiz jābūt labāk sagatavotiem pārrunām.
  Šīs pārrunas es pieņemu kā nenovēršamu nelaimi, jo tajās tik un tā jāpiedalās.
 26. Kolektīvā ir parādījies jauniņais, kuram jāiestrādājas.
  Es viņam palīdzu, kā vien varu.
  Es piesakos ievadīt viņu darbā.
  Es viņam piedāvāju savu padomu gadījumiem, kad rastos kādas problēmas.
 27. Kolēģi dažreiz pavada laiku kopā, piemēram, aiziet kopā pusdienās vai satiekas brīvajā laikā.
  Es pievienojos, jo man patīk būt kopā ar kolektīvu, ja tajā kaut kas norisinās.
  Man pilnībā pietiek būt kopā ar saviem kolēģiem darbavietā.
  Es uzskatu, ka nav pareizi nošķirties no kolektīva, tādēļ bieži vien pievienojos pārējiem.
 28. Man ir ļoti svarīgi, lai mans partneris atbalstītu manu profesionālo augšupeju.
  Pareizi
  Nepareizi
 29. Man paveras iespēja iegūt interesantu darbu, ja pārceļos uz dzīvi citā pilsētā. Taču ir kāda problēma: nesen mēs ar partneri dabūjām brīnišķīgu dzīvokli.
  Es pieņemšu darba piedāvājumu arī tad, ja man būs jā­šķiras no drauga.
  Es pārrunāšu ar partneri, vai viņš vēlas braukt man līdzi, un, ņemot vērā viņa domas, pieņemšu lēmumu.
  Es noraidīšu darba piedāvājumu, jo skaidri zinu, ka mans partneris pašlaik nevar pārcelties uz citu pilsētu.
 30. Vakaros man bieži vien iznāk strādāt ilgāk, un tas nebūt nepatīk manam partnerim.
  Es lieku viņam nepārprotami saprast, ka mans darbs attiecās tikai uz mani.
  Es lūdzu viņam mani saprast, jo arī viņš darbā ir ļoti aizņemts.
  Es atzīstu, ka viņam ir taisnība, un apņemos strādāt mazāk.Pirmais kredīts BEZ MAKSAS - 0% ! Atdod tik cik aizņēmies !