Uzmanība — tās ir cilvēka spējas koncentrēties, vērojot atsevišķus priekšmetus vai darbību. Šo koncentrēšanās spēju pamatā ir gribasspēks. No tā, cik stipra ir jūsu griba, parasti atkarīgas jūsu sekmes darbā, mācībās, jebkurā darbības veidā. Lasot saistošu grāmatu, tās saturs aizrauj mūs tiktāl, ka mēs iegrimstam tajā, bez īpašas piepūles uztveram un paturam prātā visas sižeta peripetijas un personāžus. Taču, ja mūsu acu priekšā ir garlaicīga instrukcija vai formulām pārblīvēta mācību grāmata, domas nereti aizklīst sānceļos. Jāmobilizē gribasspēks, lai koncentrētos un atcerētos lasīto. Ko varam pateikt par savu gribasspēku? Atbildēsim uz jautājumiem.

 

 1. Vai jūs spējat pabeigt jau iesāktu, taču neinteresantu darbu ari tad, ja laika ir diezgan un nekas cits netraucē pārtraukt šo darbu un atsākt to vēlāk?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 2. Vai jūs varat bez sevišķām pūlēm pārvarēt iekšējo pretestību, ja jādara kaut kas jums netīkams (piemēram, jādežurē brīvdienā)?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 3. Vai jūs spējat, darbā vai sadzīvē nonākot konfliktsituācijā, saņemt sevi rokās tiktāl, lai novērtētu ar skaidru skatienu, objektīvi?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 4. Vai spēsiet pārvarēt kulināros kārdinājumus, ja jums būs noteikta diēta?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 5. Vai jums pietiks spēka no rīta uzcelties agrāk nekā parasti, ja tā esat izdomājis iepriekšējā vakarā?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 6. Vai paliksiet notikuma vietā, lai kļūtu par liecinieku?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 7. Vai jūs ātri atbildat uz vēstulēm?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 8. Vai jūs biedē gaidāmais lidojums vai zobārsta apmeklēšana, vai jūs spēsiet bez īpašām pūlēm pārvarēt bailes un pēdējā bridi nemainīsiet savu lēmumu?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 9. Vai jūs dzersiet ļoti nepatīkamas zāles, kuras lietot neatlaidīgi iesaka ārsts?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 10. Vai jūs turēsiet nepārdomāti dotu solījumu, pat ja tā izpildīšana sagādās jums daudz raižu? Citiem vārdiem sakot, vai uz jūsu teikto var paļauties?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 11. Vai jūs bez svārsnšanās brauksiet komandējumā (lietišķā vizītē) uz svešu pilsētu?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 12. Vai jūs stingri ievērojat dienas režīmu: ceļaties, ēdat, strādājat, uzkopjat māju utt.?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 13. Vai jums ir negatīva attieksme pret tiem, kas laikus neatdod no bibliotēkas paņemto literatūru?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 14. Pat visinteresantākā TV pārraide nespēs atraut no steidzama un svarīga darba. Vai tas tiešām tā ir?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).
 15. Vai jūs spējat pārtraukt ķildu un apklust, lai cik aizskaroši liktos pretējās puses teiktie vārdi?
  jā,
  nē,
  nezinu (vai gadās).Pirmais kredīts BEZ MAKSAS - 0% ! Atdod tik cik aizņēmies !