Atbildi uz jautājumiem ar "ja", "nē" vai "nezinu"
 1. Esmu visumā apmierināts (a) ar sevi.
  jā; nē, nezinu.
 2. Reizēm apkārtējie cilvēki un notikumi manī izraisa pretrunīgas domas un izjūtas, un tas mani ļoti traucē.
  jā; nē, nezinu.
 3. Skaidri apzinos savas dzīves posmu, kad kļuvu par patstāvīgu un neatkarīgu cilvēku.
  jā; nē, nezinu.
 4. Man patīk iztēloties situācijas, kurās uzvedos gluži pretēji, nekā tas parasti mēdz būt.
  jā; nē, nezinu.
 5. Manā dzīvē pārsvarā gadās sīkas neveiksmes.
  jā; nē, nezinu.
 6. Man bieži vien rodas sajūta, ka pats (i) nezinu, ko īsti vēlos un gribu.
  jā; nē, nezinu.
 7. Tik labi pārzinu savu organismu, ka nekļūdīgi atšķiru, kad man ir slikti manu iekšējo, garīgo konfliktu rezultātā.
  jā; nē, nezinu.
 8. Mani ļoti sarūgtina tas, ka nespēju sasniegt un izkopt savas personības izpausmes ideālo variantu.
  jā; nē, nezinu.
 9. Tā vietā, lai eksplodētu ekstrēmās situācijās, spēju aizskaitīt līdz desmit un nomierināties, kaut arī situācija vai problēma manī radījusi pretrunīgas domas un izjūtas.
  jā; nē, nezinu.
 10. Dažreiz reaģēju uz notiekošo citādāk nekā man gribētos.
  jā; nē, nezinu.
 11. Ir lietas un vērtības, kuras manā dzīvē ir svarigas un kuru dēļ es varētu izdarīt vēl vairāk, nekā pašlaik apzinos.
  jā; nē, nezinu.
 12. Man raksturīga iezīme ir mūžīgais laika trūkums un tieksme uzņemties tik daudz pienākumu, kurus paveikt nav viena cilvēka spēkos.
  jā; nē, nezinu.
 13. Pārsvarā grūtās dzīves situācijās protu sevi uzmundrināt un stiprināt pats (i), taču, ja apstākļi ļauj, tad mēdzu šo sāpi "pārslimot" un izjust.
  jā; nē, nezinu.
 14. Uzskatu, ka pasaule ir tik stipri mainījusies, ka labais un ļaunais ir kļuvuši stipri līdzīgi.
  jā; nē, nezinu.
 15. Bieži vien, uzklausot citu cilvēku kritiku, klusībā viņiem piekritu, kaut patiesībā domāju, ka tā ir nepamatota.
  jā; nē, nezinu.Pirmais kredīts BEZ MAKSAS - 0% ! Atdod tik cik aizņēmies !