Pašpaļāvība ir pirmā pakāpe ceļā uz sekmēm. Vai tu uzticies pats sev? Lai sevi pārbaudītu, atbildi uz jautājumiem ar jā vai nē.
 1. Vai tev patīk sarunāties pa tālruni?
  jā; nē.
 2. Vai esi kādreiz bijis kāda kluba, biedrības, grupas utt. priekšnieks?
  jā; nē.
 3. Vai tu attīsti savu personību un mēģini atdarināt kādu ievērojamu cilvēku?
  jā; nē.
 4. Vai tu esi kādreiz dabūjis vietu, pārliecinādams savu nākamo darba devēju, ka tieši tu esi tā persona, kas izdarīs viņam vislabākos pakalpojumus?
  jā; nē.
 5. Kaut arī tu nebūtu lidotājs — vai tu uzņemtos lēkt ar izpletni, lai laimētu lielas derības?
  jā; nē.
 6. Vai tu mēģini iepazīties ar iespējami daudzām personām?
  jā; nē.
 7. Vai tu kritiski pārbaudi runas un rakstus, pirms piekriti autora domām?
  jā; nē.
 8. Ja neesi vienisprātis ar klaji izteiktām domām, vai tu vienmēr centies pieklājīgi izteikt savus uzskatus?
  jā; nē.
 9. Vai tu labprāt dejo un nodarbojies ar sportu?
  jā; nē.
 10. Vai tu attaisno savas kļūdas ar piedzīvojumu trūkumu vai «raudi par izlieto ūdeni»?
  jā; nē.
 11. Vai tu jūties vienlīdz ērti peldu apģērbā un ikdienas tērpā?
  jā; nē.
 12. Vai esi kādreiz sekmīgi piedalījies teātra uzvedumos?
  jā; nē.
 13. Vai tu, neskatoties uz citu šaubām, esi vienmēr tiecies uz nosprausto mērķi?
  jā; nē.
 14. Vai tu uzskati sarunas ar savu augstāko priekšniecību kā izdevību aizstāvēt personīgās intereses?
  jā; nē.
 15. Vai esi kādreiz atteicies sekot «pūļa» darbiem, ja esi bijis pārliecināts, ka tie nav pareizi?
  jā; nē.
 16. Vai kādreiz nostājies pret piedzīvojušu speciālistu lēmumiem?
  jā; nē.
 17. Vai tev patīk atbildēt uz jautājumiem?
  jā; nē.
 18. Vai tev patīk uzdot jautājumus?
  jā; nē.
 19. Vai esi kādreiz ņēmis ierosmi savās rokās, kad vajadzīga droša rīcība? Uguns dzēšanā, slīcēja glābšanā, noziedznieka ķeršanā utt.
  jā; nē.
 20. Vai tu esi vienmēr gatavs uzņemties atbildību?
  jā; nē.
 21. Vai vari panākt, ka sarunas neizvēršas par ķildu?
  jā; nē.
 22. Vai apzinies, ka vari būt lepns par sevi un saviem sasniegumiem?
  jā; nē.
 23. Vai tu atsakies atzīt savas kļūdas?
  jā; nē.
 24. Vai tev ir vismaz viens jājamzirdziņš?
  jā; nē.
 25. Vai tev pietiek drosmes, lai skatītos nākotnei acīs?
  jā; nē.
No 1940.gada žurnāla Sievietes PasaulePirmais kredīts BEZ MAKSAS - 0% ! Atdod tik cik aizņēmies !